Afspraak afzeggen

Afspraak afzeggen

Een behan­del­af­spraak kunt u tot 24 uur tevo­ren kos­te­loos afzeg­gen. Afmel­den kan per mail of door in te spre­ken op de voicemail.

Voor afspra­ken waar­op u niet ver­schijnt of die u te laat heeft afge­zegd, breng ik € 50,- in reke­ning. Dit moet u zelf beta­len, omdat de zorg­ver­ze­ke­raar geen “no show” vergoedt.