Contact

Contact

U kunt mij, Anne­ma­rie Ver­gunst, het bes­te berei­ken per mail:
info@psychotherapievergunst.nl

Meest­al krijgt u nog dezelf­de dag een reac­tie en anders uiter­lijk bin­nen twee werk­da­gen (vakan­ties uit­ge­zon­derd). Tele­fo­nisch (06 — 1527 0732) ben ik min­der goed bereik­baar, omdat ik vaak niet in de gele­gen­heid ben om op te nemen. Als u lie­ver belt, dan kunt u inspre­ken op de voi­ce­mail. Ik bel u dan terug.

Momen­teel heb ik geen ruim­te voor nieu­we cli­ën­ten. Er geldt een lan­ge wacht­tijd.

De prak­tijk is gehuis­vest aan de Pau­lus Pot­ter­straat 12, 7204 CV te Zut­phen. Zowel per auto als met het open­baar ver­voer is dit goed bereik­baar. U kunt er gra­tis parkeren.