Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Psy­cho­the­ra­pie Ver­gunst is inge­schre­ven in het Han­dels­re­gis­ter bij de Kamer van Koop­han­del te Apel­doorn, onder KvK-num­mer 87003198.
BTW-num­mer: NL004343856B55.

Betalingsvoorwaarden

Wij han­te­ren de beta­lings­voor­waar­den van Medi­Cas. Deze kunt u hier downloaden.

Bankgegevens

IBAN: NL67 SNSB 8839 2636 32
BIC: SNSBNL2A

AGB-codes

Prak­tijk AGB-code: 94067065
Per­soon­lij­ke AGB-code: 94013055