Welkom bij Psychotherapie Vergunst

Welkom bij Psychotherapie Vergunst

Psy­cho­the­ra­pie­prak­tijk Ver­gunst is geves­tigd op de Pau­lus Pot­ter­straat 12 in Zut­phen. U kunt er terecht voor psy­cho­the­ra­peu­ti­sche behan­de­ling van de mees­te psy­chi­sche problemen.

Anne­ma­rie Ver­gunst is (BIG gere­gi­streerd) psy­cho­the­ra­peut, GZ-psy­cho­loog en EMDR-therapeut.

Momen­teel heb ik geen ruim­te voor nieu­we cli­ën­ten. Er geldt een lan­ge wacht­tijd.